Seksualna i reproduktivna prava su univerzalna ljudska prava zasnovana na neotuđivoj slobodi, dostojanstvu i ravnopravnosti svih ljudskih bića i pravu na zdravlje i zdravstvenu zaštitu kao osnovnom ljudskom pravu.Uživanje seksualnih i reproduktivnih prava omogućuje svakom pojedincu kontrolu nad sopstvenimživotomi seksualnošću i donošenje odluka koje utiču na njeno/njegovo reproduktivno i seksualno zdravlje. Poštovanje ovih prava obezbedjuje pojedincima ostvarenje međusobnozadovoljavajućih i sigurnih veza bez prisutnosti prisile ili bilo kog oblika nasilja i bez straha od neželjene trudnoće i polno prenosivih infekcija, te mogućnost regulisanja plodnosti (fertiliteta) iplaniranja porodice bez štetnih ili opasnih posledica.

Seksualna prava su nešto šira od reproduktivnih prava i uključuju pravo na seksualno zdravlje i slobodu izražavanja seksualnosti bez obzira na reproduktivni status osobe.

Seksualna prava podrazumevaju:

 • pravo na seksualni integritet i sigurnost seksualnog tela;
 • pravo na seksualnu privatnost i seksualnu ravnopravnost;
 • pravo na seksualni užitak i emocionalno seksualno izražavanje;
 • pravo na slobodno seksualno udruživanje;
 • pravo na slobodne i odgovorne reproduktivne izbore;
 • pravo na informaciju o seksualnosti i na sveobuhvatnu seksualnu edukaciju, i
 • pravo na zaštitu seksualnog zdravlja.

Reproduktivna prava su individualna prava iz najintimnije sfere životapojedinca i vrše se i ostvaruju rađenjem i nerađanjem, tj. pravo narađanje i pravo na nerađanje lice su i naličje jednog istog reproduktivnog prava. Spadaju u red tzv. druge generacija ljudskih prava, koja podrazumevaju obavezu i dužnost države da obezbedi uslove za njihovo ostvarivanje. U njihovoj osnovi je pravo pojedinca na izbor tj. sloboda odlučivanja da li će, kada i koliko imati dece.

Reproduktivna prava obuhvataju:

 • pravo na slobodno i svesno odlučivanjeo roditeljstvu, o najpovoljnijem vremenu za roditeljstvo, o rađanju željenog broja djece, io razmaku između poroda;
 • pravo na dostupnost informacija i sredstava za kontracepciju;
 • pravo na kontrolu sopstvenog tela, i
 • pravo na najviše standarde zaštite seksualnog i reproduktivnog zdravlja.

U cilju o siguravanja razvoja zdrave seksualnosti pojedinaca i očuvanja seksualnog zdravlja pojedinca, nužno je da društvo ne samo prepozna, već i promoviše, poštuje i štiti seksualnu slobodu i autonomiju pojedinaca.

Društvo je takođe dužno da o reproduktivnom zdravlju pojedinaca vodi dužnu brigu i da obezbedi edukaciju o polnosti i reprodukciji; savetovanje o planiranju porodice; zdravstvenu zaštitu reprodukcije; prevenciju, dijagnostiku i liječenje različitih bolesti i poremećaja; prekide trudnoće; prevenciju polnog zlostavljanja i brigu o žrtvama.